Kontakt

Kontaktné údaje

V prípade záujmu o cenovú ponuku na pomocné stavebné práce, žeriavnicke práce, zemné práce, demolačné práce či nákladnú vnútroštátnu dopravu nás kontaktujte:

CRANEX, s.r.o.
M.R. Štefánika 4844/5,
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

Telefón: +421 902 900 360
Telefón: +421 902 900 363
E-mail: cranex@cranex.sk

Vypracovanie cenovej ponuky

Fakturačné údaje

CRANEX, s.r.o. so sídlom: M. R. Štefánika 4844/5, 97901 Rimavská Sobota, zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka 5806/S,
Zastúpená: Milan Temiak – konateľ

IČO: 36 034 886
DIČ: 2020081107
IČ DPH: SK2020081107

Bankové spojenie:
Tatrabanka a.s.; č. účtu: 2925909813 / 1100
IBAN kód: SK62 1100 0000 0029 2590 9813
SWIFT: TATRSKBX